OBAVEŠTENJE LPA 20.04.2021.

U prilogu je kratka instrukcija za postupanje kod dostave pojedinačnih rešenja za porez na imovinu u eSanduče, s obzirom da je Isporukom Instituta Mihajlo Pupin broj 358 od 05.04.2021. godine obezbeđeno:

Izmenu programskog paketa za:

  • Imovinu fizičkih lica – listić Obračun i štampa – podnaslov Štampa – akcija eDostava (dugme je aktivno korisnicima sa dodeljenim privilegijama za puštanje pojedinačnog obračuna; spisak elektronski poslatih rešenja: Masovna štampa – spisak rešenja – listić IFL-NO – zadati parametre Godina, Vrsta dostave, Status e-dostave).

U prilogu, kao podsetnik,  dostavljamo i Isporuke koje se odnose na ovaj način dostave rešenja za imovinu fizičkih lica.

Svaka LPA u svom radu treba da vodi računa o tome da obveznici koji imaju eSanduče, pored rešenja iz masovnog razreza, traba da na isti način dobijaju i pojedinačna rešenja za porez na imovinu.