OBAVEŠTENJE LPA 19.04.2021.

Informacioni sistem nad SMO je proširen novim upravnim postupcima (trenutno ih ima 475) koji su prouzrokovali izmenu rednih brojeva za NAZIVE UPRAVNIH POSTUPAKA koje LPA koristi prilikom prisupa Sistemu za razmenu podataka (bivši eZUP).

LPA najčešće koristi pristup sledećim servisima:

            -MDULS – Izvod iz matične knjige umrlih,

            -MUP – Istorijat prebivališta / boravišta građana,

            -RGZ – Pretraga po parceli,

            -Fond PIO – Izveštaj o korisniku prava penzijskog i invalidskog osiguranja i

            -CROSO – Podaci iz jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Izmena koja je unela zabunu kod najvećeg dela korisnika eZUP-a je izvršena kod izbora upravnog postupka (drugi korak – Kreiranje izvršavanja usluge).

Prilikom aktiviranja upravnog postupka (klikom na lupu) se otvara padajući meni koji TRENUTNO ima 475 redova.

Dodavanjem novih redova (upravnih postupaka) je najveći broj servisa dobio nove redne brojeve, pa se tako TRENUTNO servisi koje u radu LPA najčešće koriste,  nalaze pod sledećim rednim brojevima:

-183: redni broj; šifra upravnog postupka: 1001715008; naziv upravnog postupka: Postupak utvrđivanja i kontrole poreza na imovinu: za pristup: MDULS – Izvod iz matične knjige umrlih,

-183: redni broj; šifra upravnog postupka: 1001715008; naziv upravnog postupka: Postupak utvrđivanja i kontrole poreza na imovinu: za pristup: MUP – Istorijat prebivališta / boravišta građana,

-183: redni broj; šifra upravnog postupka: 1001715008; naziv upravnog postupka: Postupak utvrđivanja i kontrole poreza na imovinu: za pristup: RGZ – Pretraga po parceli

-189: redni broj; šifra upravnog postupka: 1001715022; naziv upravnog postupka: Fond PIO – Izveštaj o korisniku prava penzijskog i invalidskog osiguranja i

-140: redni broj; šifra upravnog postupka: 1001759002; naziv upravnog postupka: CROSO – Podaci iz jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Samim uputstvom je predviđeno da se kreiranje usluge vrši izborom ŠIFRE UPRAVNOG POSTUPKA ili NAZIVOM UPRAVNOG POSTUPKA, tako da je potrebno sačuvati šifre upravnih postupaka (ne menjaju se) i da u budućem radu koristiti njih, a ne redne brojeve koji se menjaju.

Takođe vas obaveštavamo da je Kancelarija za IT obezbedila dva servisa sa podacima iz našeg sistema JIS LPA:

-26  LPA – Uvid u stanje na račun obveznika poreza na imovinu

-27 LPA – Uvid u listu nepokretnosti obveznika poreza na imovinu

Ovim servisima bi trebali da pristupaju drugi organi (koji za to obezbede pravo pristupa), u upravnim i sudskim postupcima koji se inače pisanim putem obraćaju LPA za dobijanje podataka (Poreska uprava, razna ministarstva, javni izvršitelji, sudovi, socijalne službe…).