OBAVEŠTENJE LPA 19.03.2021.

U prilogu je Plan aktivnosti-procedura  koje bi trebalo da usvoje sve LPA, a odnose se na postupak utvrđivanja poreza na imovinu u masovnom razrezu (a po preporuci DRI).

Može da se usvoji kao pojedinačni akt ili da navedene aktivnosti budu sastavni deo aktivnosti u okviru poslovnog procesa LPA koji se odnosi na utvrđivanje poreza na imovinu u masovnom razrezu (u okviru Mapa poslovnih procesa)

Aktivnosti koje su navedene u planu potrebno jeda svaka LPA prilagoditi svojim potrebama.