OBAVEŠTENJE LPA 15.07.2021.

U prilogu je stručno mišljenje Ministarstva finansija u kome se navodi da dug po osnovu troškova stečajnog postupka ne može da bude predmet odlaganja plaćanja dugovanog poreza u skladu sa odredbama ZPPPA.