OBAVEŠTENJE LPA 13.02.2021.

U prilogu je tabela  sa dva šita u kojoj se nalaze podaci o  korisnicima javnih sredstava, pri čemu su u prvoj tabeli lica koja su uključena u konsolidovani račun trezora, a u drugoj oni koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora. (Važno zbog primene odredbi člana 12. ZPI)