OBAVEŠTENJE LPA 12.02.2021.

U prilogu dostavljamo Kontrolnu listu koju smo sačinili u svemu prema važećim zakonskim odredbama i objavili na internet stranici, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koju možete iskoristiti da  izvršite usklađivanje vaših Kontrolnih lista sa važećim odredbama zakona.