OBAVEŠTENJE LPA 11.11.2021.

U prilogu dostavljamo sledeće:

  • Plan poreske inspekcije koji se sačinjava svake godine
  • Izveštaj o radu inspekcijskog nadzora za 2020 godinu (poslednji koji smo dostavili Komisiji za nadzor inspekcijskog nadzora u Gradu Beogradu)
  • Plan poreske kontrole PPI-1 koji sačinjavamo u LPA u skladu sa ZPPPA.