OBAVEŠTENJE LPA 03.08.2021. I

U prilogu vam šaljemo skenirane delove biltena Ministarstva finansija broj 5/2021 i 6/2021 koji se odnose na ZPI.