OBAVEŠTENJE LPA 01.07.2021.

U Službenom glasniku Republike Srbije, broj 62/2021 od 17. juna 2021. godine su objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Na osnovu toga, od 01. jula 2021. godine promenjen je iznos republičke administrativne takse za žalbu sa 480,00 na 490,00 dinara, o čemu se mora voditi računa u daljem postupanju.

Takođe vas obaveštavamo da je izmenjen i iznos republičke takse za vanredni pravni lek na 2.880,00 dinara (koji se naplaćuje samo kada je za odlučivanje nadležno Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ), kao i takse za opomenu zbog neplaćanja republičke administrativne takse na 290,00 dinara.

U prilogu dostavljamo Zakon o republičkim administrativnim taksama sa integrisanim Usklađenim dinarskim iznosima iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji su objavljeni u „Sl.glasnik RS“, br.62/21.