Odgovor:

PRILOZI

Prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti (apsolutne ili relativne) vrši se donošenjem rešenja o utvrđivanju prestanka preske obaveze, kojim se takođe vrši i prenos zastarele obaveze u vanbilansno poresko računovodstvo.

Uzimajući u obzir da ste tačkom dispozitiva rešenja utvrdili prestanak poreske obavez zbog zastarelosti koja je nastupila na određeni dan, a sledećom tačko dispozitiva odlučujete o prenosu u vanbilansno poresko računovodstvo sa stanjem na određeni dan, dakle, dispozitivom rešenja odlučujete na koji dan ćete izvršiti knjiženja na kartici poreskog obveznika.

Najtačnije (matematički) je da da to bude dan na koji smo konstatovali zastarelost, jer dalja stanja na kartici su neosnovano utvrđena i podrazumevaju korekcije kamate i saglasno tome odgovarajuću tačku dispozitiva rešenja kojim se vrši utvrđivanje prestanka obaveze po osnovu zastarelosti i prenos u vanbilansno poresko računovodstvo.

Dakle ako odlučite da knjiženje sprovodete pod datumom donošenja rešenja, u rešenju morate odrediti sa stanjem na koji dan ćete izvršiti prenos, kao i definisati tačku dispozitiva kojom ćete izvršiti korekciju nepsnovano obračunate kamate nakon prestanka obaveze po osnovu zastareloti.

Članom 190. Zakona o opštem upravnom postupku uređena je izvršnost rešenja. 

U prilogu dostavljamo primere rešenja koja se mogu koristiti u radu.