Na osnovu donetog rešenja o prenosu poreske obaveze u vanbilansno poresko računovodstva po osnovu zastarelosti, potrebno je izvršiti knjiženje istog. S obzirom da je rešenje uručeno 02.06.2021. godine, a da se utvrđeni iznos odnosi na poresku obavezu za koju je zastarelost nastupila pre 01.01.2021. godine, što znači da je datum dospeća 01.01.2021. godine za utvrđeni iznos. Kada se navedeno rešenje evidentira kroz aplikaciju IS LPA? Da li 15og dana od dana uručenja rešenja ili u roku od sedam dana od dana uručenja poreskog rešenja po članu 133. Pravilnika o poreskom računovodstvu?

Odgovor:

PRILOZI

Prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti (apsolutne ili relativne) vrši se donošenjem rešenja o utvrđivanju prestanka preske obaveze, kojim se takođe vrši i prenos zastarele obaveze u vanbilansno poresko računovodstvo.

Uzimajući u obzir da ste tačkom dispozitiva rešenja utvrdili prestanak poreske obavez zbog zastarelosti koja je nastupila na određeni dan, a sledećom tačko dispozitiva odlučujete o prenosu u vanbilansno poresko računovodstvo sa stanjem na određeni dan, dakle, dispozitivom rešenja odlučujete na koji dan ćete izvršiti knjiženja na kartici poreskog obveznika.

Najtačnije (matematički) je da da to bude dan na koji smo konstatovali zastarelost, jer dalja stanja na kartici su neosnovano utvrđena i podrazumevaju korekcije kamate i saglasno tome odgovarajuću tačku dispozitiva rešenja kojim se vrši utvrđivanje prestanka obaveze po osnovu zastarelosti i prenos u vanbilansno poresko računovodstvo.

Dakle ako odlučite da knjiženje sprovodete pod datumom donošenja rešenja, u rešenju morate odrediti sa stanjem na koji dan ćete izvršiti prenos, kao i definisati tačku dispozitiva kojom ćete izvršiti korekciju nepsnovano obračunate kamate nakon prestanka obaveze po osnovu zastareloti.

Članom 190. Zakona o opštem upravnom postupku uređena je izvršnost rešenja. 

U prilogu dostavljamo primere rešenja koja koristimo u radu.