Odgovor

Preduzetnik paušalac prema odredbama člana 43. stav 4. Zakona o porezima na dohodak građana vodi knjigu ostvarenog prometa (KPO) u kojoj iskazuje ostavrene prihode u godini. Taj prihod bi trebalo da bude unet u prijavu za eko naknadu ili dostavljen LPA po pozivu. 

Stav paušalaca da ne vode KPO knjigu ne znači da oni treba da upišu prihod nula, već da treba da ispune svoju zakonsku obavezu. Ako unesu prihod ostvaren preko računa i to se može prihvatiti. Iznos nula dinara može da bude unet samo ako postoji pokriće da ništa nisu radili preko računa. U situacijama kada obveznik neće da sarađuje u smislu da dostavi prijavu ili tražene podatke, predlog je da se službenim putem od banaka traži podatak o ostvarenom prihodu koji bi jedini mogao biti podatak o osvarenom prihodu. U tom slučaju bi obveznik imao obavezu da naknadno kroz žalbu dokazuje drugačiji podatak (ako smatra da podatak koji je LPA pribavila po službenoj dužnosti nije tačan).