Odgovor:

Ne postoji sistemski način provere ispravnosti podatka  o broju opština u prijavi za eko naknadu. Po našem mišljenju jedan  način je da se pre utvrđivanja obaveze, odnosno dok se vrši obrada prijave, traži od obveznika dokaz da je prijava podneta ili da je obaveza utvrđena i na drugim opštinama, pa da se utvrdi da li se zbir svih prijava uklapa sa brojem prijavljenih opština. Drugi način je da se provera izvrši službenim putem, ako u prijavi postoji podatak o nazivima opština na kojima obavlja pretežnu delatnost, tako što se uputi dopis svim tim opštinama da dostave podatak o podnetoj prijavi.