Odgovor:

Članom 19. – 22. ZPPPA propisano je ispunjenje poreske obaveze, ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja, u slučaju statusnih promena i u slučaju smrti fizičkog lica, poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo.

Članom 23. ZPPPA propisano je da poreska obaveza prestaje:

1) naplatom poreza,

2) zastarelošću poreza,

3) otpisom poreza,

4) na drugi zakonom propisan način.

U slučaju zastarelosti poreza, otpisa poreza ili prestanka poreske obaveze na drugi zakonom propisani način, lokalna poreska administracija donosi rešenje o prestanku poreske obaveze.

Članom 176. – 182. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) uređeno je ponavljanje postupka i to: razlozi, inicijativa, rokovi, zahtev za ponavljanje postupka, odlaganje izvršenja rešenja, rešavanje u ponavljanju postupka i ponovljeni postupak.

Članom 183. istog zakona propisano je poništavanje konačnog rešenja, a članom 184. ukidanje rešenja. Članom 163. ovog zakona uređeno je poništavanje pobijanog rešenja od strane prvostepenog organa.

U zavisnosti od konkretne poreskopravne situacije pozivate se na odgovarajući propis.

Napominjemo da se u našoj praksi dešavaju situacije da se obaveze neosnovano utvrđuju duži niz godina i nakon isteka roka zastarelosti, što nije uređeno nijednim propisom, ali u svim situacijama gde ne postoji predmet oporezivanja a mi smo donosili rešenja, obaveza mora biti stornirana.