Odgovor:

PRILOG

Korišćenje eZUP preko dečijeg dodatka nije pravilno i na zakonu zasnovano.

Potrebno je da preko administrator organa (vaše opštine), tražite pristup podacima koji su potrebni za LPA.

Podsećamo da smo vam dostavili detaljnu instrukciju i forme zahteva LPA prema svim organima u aprilu prošle godine.

Smatramo da je potrebno da što pre vi kao LPA inicirate, preko adminsitratora organa da dobijete pravo pristupa za servise koji su vama potrebni i preko postupaka za koji se ovi servisi zaista i koriste.