Odgovor:

PRILOG

U prilogu dostavljamo primer zapisnika koji se sačinjava u slučajevima kada je drugostepenim rešenjem ožalbeno rešenje poništeno i vraćeno na ponovni postupak u slučajevima kada nema osnova za utvrđivanje ili naplatu utvrđene obaveze po poništenom rešenju.

Bez obzira što poreskopravna situacija ne podrazumeva donošenje rešenja o utvrđivanju obaveze, o zahtevu za nadoknadu troškova mora se odlučiti rešenjem, u skladu sa ocenom osnovanosti zahteva.

U zapisniku koji sačinjavate o postupanju u ponovnom postupku treba konstatovati da će se o troškovima odlučiti rešenjem (troškove možete usvojiti ili odbiti).