Odgovor:

PRILOG

U prilogu dostavljamo primer zapisnika koji sačinjavamo u slučajevima kada je drugostepenim rešenjem ožalbeno rešenje poništeno i vraćeno na ponovni postupak u slučajevima kada nema osnova za utvrđivanje ili naplatu utvrđene obaveze po poništenom rešenju.

Bez obzira što poreskopravna situacija ne podrazumeva donošenje rešenja o utvrđivanju obaveze, o zahtevu za nadoknadu troškova morate odlučiti rešenjem, u skladu sa ocenom osnovanosti zahteva.

U zapisniku koji sačinjavate o postupanju u ponovnom postupku ćete konstatovati da ćete o troškovima odlučiti rešenjem (troškove možete usvojiti ili odbiti).