Odgovor:

PRILOG 

Ukoliko bezuslovno ne posedujete dokaz o izvršenoj dostavi, imajući u vidu odredbe člana 36. ZPPPA koji propisuje kada se smatra da je dostava izvršena, kao i da ste се u smislu pribavljanja dokaza o izvršenoj dostavi, obratili i JPPTT i zatražili potržnicom dostavljanje dokaza o uručenju, rešenje ćete ponovo poslati na dostavljanje i nakon urednog dostavljanja (kada rešenje postane izvršno, član 190. stav 2) i 4) Zakona o opštem upravnom postupku), donećete rešenje kojim ćete stornirati neosnovano obračunatu kamatu do datuma dospeća rešenja po novom uručenju.

U prilogu dostavljamo primer rešenja koji morate prilagoditi vašoj poreskopravnoj situaciji.