Odgovor:

Ukoliko JLS raspolaže svim potrebnim podacima za utvrđivanje naknade, a na osnovu svojih podataka i podataka iz drugih službenih evidencija (APR i dr.), smatramo da se može izvršiti utvrđivanje naknade bez pozivanja obveznika u postupak poreske kontrole.