Odgovor:

PRILOG

Podsetnik prema članu 71. stav 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji može se poslati poreskom obvezniku pre dospelosti poreske obaveze, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu a neplaćenu obavezu sa kamatom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.

Podsetnik se može poslati pisanim ili elektronskim putem, SMS porukom ili na drugi način o čemu se u zavisnosti od načina podsećanja poreskog obveznika sastavlja i službena beleška.

S obzirom da nije propisana forma podsetnika, kao ni način podsećanja, smatramo da svaka LPA ima mogućnost da na najopimalniji način podseti poreske obveznike na plaćanje poreskih obaveza.

U prilogu dostavljamo primer podsetnika.