Odgovor:

PRILOG

U prilogu dostavljamo primer rešenja kojim se odbija zahtev za preknjižavanja iz razloga zastarelosti prava na povraćaj i preknjižavanje.

S obzirom da ste utvrdili zastarelost prava na na namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja, potrebno je da donesete i rešenje kojim ćete izvršiti prenos preplate za koju je nastupila zastarelost u vanbilansno poresko računovodstvo, saglasno čl.163a, stav 2) i stav 3) ZPPPA.

 

U prilogu primer rešenja koje ste tražili i koje morate prilagoditi konkretnoj poreskopravnoj situaciji.