Odgovor:

PRILOZI

U prilogu je objašnjenje o postupku prinudne naplate iz nepokretnosti, kao i smernice za dostavljanje rešenja o prinudnoj naplati iz nepokretnosti RGZ-u u elektronskom obliku preko eŠaltera.