Odgovor:

PRILOG

U prilogu je forma rešenja o zastarelosti u kome je delimično usvojen zahtev poreskog obveznika, koju treba da prilagodite konkretnoj situaciji.