Odgovor:

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, linijski infrastrukturni objekat jeste javni put, javna železnička infrastruktura, metro, vazdušna saobraćajna infrastruktura (poletno-sletna staza, rulna staza, platforma i sl., kao i objekti u njihovoj funkciji), operativna obala u lučkom području, elektroenergetski vod, naftovod, produktovod, gasovod, derivacioni cevovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i sl. koji može biti nadzemni ili podzemni, čija izgradnja je predviđena odgovarajućim planskim dokumentom, kao i objekti u njihovoj funkciji.

Članom 7 stav 8 Zakona o porezima na imovinu propisano je da je osnovica poreza na imovinu za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte (osim zgrada i drugih objekata visokogradnje), kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično, je knjigovodstvena vrednost objekata na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Prema tome, s obzirom da je antenski stub objekat u funkciji linijske infrastrukture elektronskih komunikacija, po našem mišljenju spade u druge infrastrukturne objekte navedene u članu 7 stav 8 Zakona o porezima na imovinu i oporezuje se po knjigovodstvenoj vrednosti.