Odgovor:

PRILOG

Članom 62. ZPPPA propisano je da ako se u postupku kontrole pokrenutom po zahtevu poreskog obveznika, odnosno po službenoj dužnosti utvrdi da je greškom evidentiran netačan iznos poreza i sporednih poreskih davanja, Poreska uprava vrši ispravku u svojim evidencijama.

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (˝Službeni glasnik RS˝, br.77/14) uređuje ispravku greške u skladu sa navedenim zakonskim odredbama.

Članom 144. ZUP uređeno je ispravljanje grešaka u rešenju.

Ovaj član ZUP propisuje da organ uvek može da ispravi svoje rešenje ili njegove overene prepise i ukloni greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti. Rešenje o ispravci počinje da proizvodi pravna dejstva od kada i rešenje koje se ispravlja, ali ako je ispravka nepovoljna po stranku – od kada stranka bude obaveštena o ispravci.

U prilogu su forme oba rešenja o ispravci greške, po ZPPPA i ZUP.