Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović i ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmit potpisali su Memorandum o razumevanju koji se odnosi na realizaciju treće faze programa koji će se realizovati do 2025. godine.

“U naredne četiri godine Vlada Švajcarske podržavaće skoro 100 gradova i opština u celoj Srbiji u oblasti reforme poreza na imovinu, kao i promovisanju građanske participacije i odlučivanja u procesu donošenja odluka koje se tiču lokalnih budžeta. Kroz program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ želimo da pomognemo lokalnim samoupravama u sređivanju njihovih baza podataka o nepokretnostima, kao i da osnažimo građane da aktivnije učestvuju u odlukama na koji način se troši novac iz lokalnih budžeta. Ceo program vredan je 5,2 miliona švajcarskih franaka“, rekao je ambasador Urs Šmid nakon potpisivanja memoranduma.

Foto: MDULS/Sanja Knežević

Ministarka Obradović i ambasador Šmid pozvali su sve zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava u Srbiji da se prijave na javni konkurs koji će biti raspisan u narednom periodu, kako bi dobili podršku za unapređenje demokratskih praksi i usluga koje su orijentisane ka građanima.

Foto: MDULS/Sanja Knežević

„Srbija i Švajcarska podržaće 100 jedinica lokalne samouprave u Srbiji da napreduju u oblasti reforme lokalnih finansija, efikasnije administriraju svoje prihode, ali i da više sarađuju sa građanima kada je u pitanju donošenje odluka o trošenju budžetskih sredstva na lokalu“, istakla je ministarka Marija Obradović nakon potpisivanja memoranduma.

Program „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji“- faza 3 finansira Švajcarska Vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa MDULS i SKGO, a sprovodi ga međunarodna organizacija za HELVETAS.