LPA je u postupku prinudne naplate 2019. godine poslala rešenje o prinudnoj naplati poreske obaveze iz novčanog potraživanja-zarade subjektu kao isplatiocu zarade da od svog zaposlenog izvrši obustavu zarade u korist dugovanih javnih prihoda. Predmet izvršenja su sledeći računi: 713121 u iznosu od 54.604,58 din; 741534 u iznosu od 11.687,86 din; 714562 u iznosu od 3.080,42 din; 743924 u iznosu od 2.032,49 din. Isplatilac zarade je greškom umesto 54.604,58 dinara uplatio na imovinu 69.856,83 dinara, dok na ostale račune nije ništa uplaćeno). Isplatilac zarade je podneo zahtev za preknjižavanje ili povraćaj više uplaćenih sredstava (tako je sam formulisao dopis) tako da se sa 713121 preknjiži na 741534 iznos od 11.678,86 dinara; na 714562 iznos od 3.080,42 dinara; na 743924 iznos od 483,97 dinara. Očigledno se vidi da je greška u uplatnom računu. U zahtevu je navedeno i da ako nismo u mogućnosti da izvršimo preknjižavanje da im vratimo sredstva, a oni će odmah izvršiti uplati na račune kako je i trebalo po rešenju o prinudnoj naplati. Uvidom u karticu poreskog obveznika na današnji dan (pošto obveznik u međuvremenu nije plaćao tekuća zaduženja) na računu 713121 se nalazi pretplata od 7.926,75 dinara, dok su svi ostali nabrojani računi i dalje u minusu. Kako postupiti u navedenom slučaju?

Odgovor:

Prinudna naplata iz zarade vrši se donošenjem rešenja kojim se određuje zaplena na određenom delu zarade i nalaže isplatiocu prhoda da prilikom svake isplate, počev od prve naredne isplate od dana prijema rešenja pa sve do potpune naplate poreza i sporednih poreskih davanja iz rešenja o prinudnoj naplati vrši obustavu na zaradi i uplatu obustavljnog iznosa na propisani uplatni račun javnih prihoda (član 96a. ZPPPA).

Poreskopravni odnos, je odnos izmedu poreskog organa i poreskog obveznika. Poreski obveznik saglasno tome ima pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja(član 10.stav 2 tačka 1) i 4) ZPPPA). 

U konkretnom slučaju isplatilac zarade je bio dužan da postupi po nalogu iz rešenja o prunudnoj naplati i nema status poreskog obveznika, tako da smatramo da se na ovu poreskopravnu situaciju ne mogu primeniti odredbe člana 10.i čl.70 ZPPPA. 

S obzirom da je isplatilac zarade platio više poreza na imovinu (umesto 54.604,58 dinara platio je 69.856,83 dinara), to se mora posmatrati kao odnos između isplatioca zarade i tog fizičkog lica (zaposlenog) od čije će zarade isplatilac nadoknaditi više plaćeni iznos. S obzirom da nalozi iz rešenja o prinudnoj naplati nisu izvršeni, odnosno nisu uplaćeni iznosi na svim ostalim računima osim na računu poreza na imovinu, vaš dalji postupak bio bi postupak prinudne naplate iz novčanih sredstava sa računa isplatioca u skladu sa odredbama člana 95. ZPPPA (član 96a. stav5) ZPPPA).

Kada se izvrši uplata po rešenju o prinudnoj naplati na svim računima iz rešenja o prinudnoj naplati, poreski obveznik, može zahtevom zatražiti povraćaj ili preknjižavanje preplate (7.926,75 dinara) sa računa poreza na imovinu u svemu prema ZPPPA.