Konkurs za podnošenje medijskih projekata za podršku unapređenju uključivanja građana u procese donošenja odluka u 15 gradova i opština

- Poziv za podnošenje prijava -