Odgovor:

Kada se radi ponovni postupak po rešenju iz prethodne godine koriste se šifre prometa za prethodne godine:

Glavni dug: otpis 630

Nenaplaćena kamata: otpis 512

Naplaćena kamata: otpis 630

Kada se radi ponovni postupak po rešenju iz tekuće godine u knjigovodstvu se knjiži storno utvrdjenih obaveza i to:

– za glavni dug šifra prometa je 221

– za kamatu šifra prometa je 291