Odgovor:

Za prethodne godine:

Glavni dug: otpis 630

Nenaplaćena kamata: otpis 512

Naplaćena kamata: otpis 630