Odgovor:

Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku objavljuju se podaci o prosečnoj zaradi i to:

  • Prosečna zarada (bruto)
  • Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto).

Imajući u vidu navedeno, pod prosečnom zaradom, u smislu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, smatra  se prosečna zarada (bruto), koja je po zaposlenom ostvarena na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar – avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje firmarina, a koja je objavljena od strane Republičkog zavoda za statistiku.