Odgovor:

PRILOG 

U prilogu je objašnjenje kako se postupa u aplikaciji kod pojedinačnih obračuna poreza na imovinu fizičkih lica.