Odgovor:

Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja uredjena je članom 114a ZPPPA i to:

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja.

Članom 114d. ZPPPA propisan je prekid roka zastarelosti. Zastarelost se prekida radnjom poreskog obveznika kada se posmatra prekid roka zastarelosti kod ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaja sporednih poreskih davanja, posmatraju se radnje poreskog obveznika.

Članom 163a, stavovi 2-4)  ZPPPA uredjeno je da se vabilansnom poreskom računovodstvu vode preplate poreskih obveznika za koje je nastupila zastarelost u skladu sa ovim zakonom i preplate poreskih obveznika, koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, kao i kupovinom poreskog obveznika u postupku stečaja ili nakon okončanja stečaja bankrotstvom.

Poreska uprava, po službenoj dužnosti, u vanbilansno poresko računovodstvo prenosi preplate iz stava 2. ovog člana, odnosno po saznanju o brisanju poreskog obveznika iz propisanog registra.

Preplate iz stava 2. ovog člana se vode po poreskom obvezniku i pojedinačnom uplatnom računu javnih prihoda.

Preski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja i da se rešenjem u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odluči po zahtevu (čl.10. ZPPPA i čl.70. ZPPPA).

Prema navedenom, pre svega potrebno je utvditi da li je zastarelo pravo na povraćaj po podnetom zahtevu za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja i ako jeste doneti rešenje o perstanku prava na povraćaj zbog zastarelosti i izvršiti  prenos preplate u vanbilansno poresko računovodstvo.