Odgovor:

PRILOG

Dugovi pravnog lica prodatog u postupku stečaja prenose se na PIB stečajne mase. U prilogu je uputstvo za postupanje.

Uplate koje su greškom izvršene na PIB pravnog lica umesto na PIB stečajne mase treba preknjižiti direktno u aplikaciji, po zahtevu poreskog obveznika.