Odgovor:

Članom 163a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (”Sl. Glasnik RS”, br.  80/02…144/20) propisano je da se u vanbilansnom poreskom računovodstvu vode neplaćene poreske obaveze poreskih obveznika koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, osim ako je za ispunjenje tih obaveza odgovorno drugo lice.

Smatramo da bi najtačnije bilo da se prenos u vanbilansnu evidenciju  vrši pod 01.01. tekuće godine. Saldo nadan 01.01. tekuće godine se svodi na nulu, bez obzira na datum brisanja.

Ukoliko ste poreskom obvezniku koji je brisan iz propisanog registra nakon brisanja utvrđivali obaveze, potrebno je da donesete rešenja o poništavanju rešenja o neosnovano utvrđenim obavezama i storniranju neosnovano utvrđene poreske obaveze i kamate za svaku godinu za period od brisanja do 31.12. godine koja prethodi tekućoj godini u kojoj vršite knjiženje i prenos u vanbilansnu evidenciju obaveza na dan brisanja poreskog obveznika iz registra. Dakle, u vanbilansno poresko računovodstvo ne prenose se obaveze koje su neosnovano utvrđene.

S obzirom da ne postoji mogućnost uručenja donetog rešenja poreskom obvezniku jer je brisan iz registra, a kako bi isto moglo biti proknjiženo, smatramo da bi u  u aplikaciji trebalo uneti datum uručenja koji je isti kao i datum donošenja rešenja.

Predmetna rešenja se donose u poreskom postupku u skladu sa ZPPPA i odnose se na administriranje izvornih javnih prihoda tako da što se tiče potpisivanja smatramo da bi trebalo da ih potpisuje ovlašćeno lice koje inače potpisuje poreska upravna akta LPA.