Odgovor:

Sredstva prinudne naplate propisana su čanom 92. ZPPPA. Satvom 2) navedenog člana propisano je da:

„Poreska uprava može na osnovu rešenja, po bilo kojem redosledu, primenjivati jedno ili više sredstava prinudne naplate iz stava 1. ovog člana“.

Prema navedenom, kada menjate sredstvo prinudne naplate (po opomeni po kojoj ste već započeli postupak prinudne naplate), donosi se novo rešenje o prinudnoj naplati iz tog  (novog) sredstva prinudne naplate a ranije doneto rešenje iz nekog drugog sredstva prinudne naplate se ne stavlja van snage.  Ukoliko naplatite potraživanje iz tog „novog“ sredstva prinudne naplate u obavezi ste da donesete rešenje o obustavi postupka po ranije donetom  rešenju i dostavite ga obvezniku i odgovarajućem registru.