Odgovor:

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano jeplaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina). U članu 16, ovog zakona navedeno je da je firma, u smislu ovog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Zakon ograničava isticanje firme na jednom poslovnom objektu, da se plaća jedna firmarina ako je na jednom objektu istaknuto više naziva firmi (npr. da se firma nalazi u stanu pa je stavljeno obeležje firme na sandučetu, na vratima stana i na ulazu u zgradu).

Za utvrđivanje firmarine prvi uslov je da je firma zaista i istaknuta što obveznik sam prijavljuje ili se utvrđuje uviđajem na licu mesta o čemu službeno lice sačinjava zapisnik.

Pored ispunjenja zakonom propisanih uslova za plaćanje firmarine (visina godišnjeg prihode, razvrstavanje i delatnost), vodi se računa i o napred navedenom, da se za jedan poslovni objekat može utvrditi samo jedna firmarina. Ako obveznik delatnost obavlja u više poslovnih objekata (bez obzira da li oni čine kompleks ili ne), tada se može utvrditi firmarina za svaki objekat  posebno, ali samo pod uslovom da je na svakom objektu zaista i izvršeno isticanje firme o čemu mora postojati ili podneta prijava od strane obveznika ili dokaz pribavljen službenim putem – zapisnik o uviđaju.