Odgovor:

Poništavanjem rešenja prestaju sve pravne posledice koje je to rešenje proizvelo. To znači da rešenje drugostepenog organa kojim se poništava rešenje provostepenog organa predstavlja ispravu na osnovu koje se sačinjava R-nalog i knjiži storno zaduženja i pripadajuće kamate po rešenju prvostepenog organa.

U ponovnom postupku, u skladu sa nalozima drugostepenog organa, prvostepeni organ donosi novo rešenje, pri čemu ukoliko rešenje donosite iz aplikacije (kao PG rešenje) tekst rešenja morate dopuniti tako da jasno bude navedeno da se radi o ponovnom postupku (i u dispozitivu I u obrazloženju rešenja).