Odgovor

Zakonom o porezima na imovinu, članom 12. stav 1. tačka 11. propisano je poresko oslobođenje za  objekte, odnosno delove objekata koji u skladu sa propisima neposredno služe za obavljanje komunalnih delatnosti, pod uslovom da nisu ustupljeni drugom licu uz naknadu, pri čemu to ustupanje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana.

Članom 4. Zakona o komunalnim delatnostima, propisano je da se komunalnim obejktima smatraju građevinski objekti sa uređajima, instalacijama i opremom, sama postrojenja, uređaji i instalacije i drugi objekti koji služe za proizvodnju komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga korisnicima, kao i uređeno građevinsko zemljište i druga dobra u opštoj upotrebi koja se koriste za obavljanje komunalne delatnosti.

Prema Zakonu o komunalnim delatnostima (čl. 2), komunalne delatnosti su:

1) snabdevanje vodom za piće;

2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;

3) proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom;

4) upravljanje komunalnim otpadom;

5) gradski i prigradski prevoz putnika;

6) upravljanje grobljima i sahranjivanje;

6a) pogrebna delatnost;

7) upravljanje javnim parkiralištima;

8) obezbeđivanje javnog osvetljenja;

9) upravljanje pijacama;

10) održavanje ulica i puteva;

11) održavanje čistoće na površinama javne namene;

12) održavanje javnih zelenih površina;

13) dimničarske usluge;

14) delatnost zoohigijene.

Član 3. istog zakona propisuje da je gradski i prigradski prevoz putnika, kao komunalna delatnost, prevoz putnika unutar naseljenih mesta ili između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koji obuhvata javni linijski prevoz autobusom, trolejbusom, tramvajem, metroom, žičarom, putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe, kao i obezbeđivanje mesta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika (stanica, stajališta i plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz putnika u domaćoj linijskoj plovidbi i sl. kao saobraćajnih objekata koji se koriste u tim vidovima prevoza).

Na osnovu navedenog smatarmo da nema osnova da se primenom člana 12. stav 1. tačka 11. Zakona o porezima na imovinu ostvari pravo na poresko oslobođenje od poreza na imovinu na objekte koji ne služe neposredno za obavljaljnje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza, u vašem slučaju to su: restorani, kancelarije, ostave…dakle, komunalnim objektima ne mogu se smatrati administrativne i upravne zgrade pravnih lica koja obavljaju komunalne delatnosti, jer ti objekti nisu neposredno namenjeni za obavljanje komunalne delatnosti. Poresko oslobođenje se u ovom vašem slučaju može ostvariti na primer za perone sa nadstrešnicama, zgradu biletare, dolazni peron…

Napominjemo da sama pretežna šifra delatnosti ne opredeljuje poresku obavezu i pravo na poresko oslobođenje.