Odgovor:

Rok za žalbu propisan je članom 142. ZPPPA, dakle 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Rok za žalbu prema ZUP (član 153.) je takođe 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju, ako zakonom nije drukčije propisano.

Dakle, rok za žalbu je uvek 15 dana osim ako je zakonom određen drugačiji rok (npr. član 77. ZPPPA, gde je propisan rok za žalbu 8 dana).