Odgovor:

Član 114ž ZPPPA propisuje da poreski organ po isteku roka za apsolutnu zastarelost, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i na namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti.

S obzirom da u principu svake godine može da nastupi apsolutna zastarelost za obaveze iz određenog perioda (ako iste nisu naplaćene pre isteka tog roka) poreski organ ima obavezu da utvrdi prestanak prava na naplatu i izvrši prenos u vanbilansne evidencije.

To znači da se zastarelost može (i po pravilu bi i trebalo, mada je zbog obima posla često fizički neizvodljivo) utvrđivati Ii svake godine ako obaveza nije naplaćena i ako su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi.