Odgovor:

Članom 163a ZPPPA uređeno je vanbilansno poresko računovodstvo.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka donosi stečajni sudija na završnom ročištu (čl. 148. Zakona o stečaju). Pravosnažnošću rešenja kojim se zaključuje stečajni postupak stupaju na snagu odlike iz dispozitiva rešenja o zaključenju stečajnog postupka.

Dispozitivom rešenja dati su nalozi odgovarajućim registrima da izvrše brisanje stečajnog dužnika (APR, Poreska uprava, Republički zavod za statistiku, banke…). Prema navedenom prvosnažnošću rešenja o zaključenju stečajnog postupka privredno društvo nad kojim je zaključen stečajni postupak ne postoji.

Stanja na karticama javnih prihoda koja se odnose na obaveze do zaključenja stečajnog postupka, /obaveze po prijavi potraživanja i obaveze nastale do zaključenja stečajnog postupka/, možete izvršiti prenos u vanbilansno poresko računovodstvo. Sve druge obaveze koje ste utvrdili nakon donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka ste neosnovano utvrdili, obvezniku koji je izbrisan iz odgovarajućih registara.

I u slučaju pod tačkom 1. i pod tačkom 2.smatramo da se radi o obavezama koje su dospele do zaključenja stečajnog postupka samo je njihovo plačanje odloženo na 24 rate i da se mogu preneti u vanbilansno poresko računovodstvo.

Moramo da napomenemo da su ovo opšte smernice i da se prilikom odlučivanja mora razmatrati svaka pojedinačna poreskopravna situacija.