Odgovor:

Mišljenja Minsitarstva finansija koja se odnose na stečaj:

-Bilten 11/18 mišljenje br. 011-00-00743/2018-04 od 02.10.2018. godine

-Bilten 12/17 mišljenje br. 430-00-00809/2017-04 od 08.12.3017. godine

-Bilten 7-8/15 mišljenja pod tačkom 7a i b, br. 011-00-00606/2015-04 od 20.8.2015. godine