Odgovor:

Sistematizacijom radnih mesta u LPA navedeni su opisi poslova koje obavlja svaki zaposleni, tako da u skladu sa tim i postupke po žalbama vodi zaposleni  – inspektor kome to stoji u opisu posla. Pri tom nije uslovljeno da postupke po žalbi mora voditi zaposleni koji je pravnik. Pored toga, napominjemo da svaki zaposleni obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

U tom smislu, stvar je unutrašnje organizacije rada svake LPA koji zaposleni će u svom opisu posla imati vođenje postupka po žalbi, kao i da li postoji potreba da taj posao obavi i drugi zaposleni, koji je stručan za takvu vrstu posla (inspektor), a kome će rukovodilac dati nalog da to učini.