Odgovor:

Ukoliko ne postoji način da se od drugih organa ili subjekata dobije podatak o površini objekta, može se na sajtu geosrbija.rs izvršiti okvirno premeravanje površine prizemlja objekta.

Na početnoj stranici se klikne na kartu Srbije i zatim se u gornjem levom u delu “pretraži kartografske pdoatke” unese tačna adresa i mesto objekta (lokacija). Pojavi se orto-foto snimak sa obeleženim objektom. Zatim se  u opciji “Nacrtaj i izmeri”  koja se nalazi sa desne strane ekrana, izabere opcija “Poligon”. Na snimku objekta se obeleži izgled objekta povlačenjem linija koje odaju konture objekta. Na desnoj strani ekana, nakon obeležavanja objekta, dobija se površina obeleženog objekta u m².