Odgovor: 

PRILOG

U prilogu je forma rešenja o utvrđivanju prestanka obaveze brisanom pravnom licu, kojim se poništavaju sva neosnovana zaduženja i kamata, a na osnovu koga se knjiži R nalog za otpis dela duga po osnovu tih neosnovanih zaduženja.

Posle toga ide rešenje o prenosu preostalog duga u vanbilansnu evidenciju.

Dopuna pitanja: Pretpostavljamo da je datum uručenja rešenja jednak datumu donošenja zbog knjiženja iz razloga što nemamo kome poslati rešenje na uručenje? 

Odgovor:

Datum uručenja nije bitan jer se rešenje radi u wordu i datum uručenja se ne knjiži. Bitno je sa kojim datumom se knjiži R nalog po rešenju o prestanku obaveze, tako da stanje bude tačno. To može da bude i 1.1. tekuće godine, ako je obveznik brisan u prethodnim godinama.