Odgovor:

Ministarstvo finansija dalo je Mišljenje o tome od koga LPA pribavlja podatke o cenama ostvarenim u prometu nepokretnosti za potrebe utvrđivanja prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama (Mišljenje br. 430-00-00505/2014-04 od 29.10.2014. godine iz Biltena 10/14) i Mišljenje o tome da li LPA može od Poreske uprave pribavljati podatke o cenama ostvarenim u prometu (Mišljenje br. 011-00-01394/2015-04 od 22.1.2016. godine iz Biltena 1/16).

Na osnovu navedenih mišljenja MF proizilazi da se podaci o cenama ostvarenim o prometu mogu dobiti od Poreske uprave (a ne gotove prosečne cene bez podatka kako se do njih došlo), što znači da ne bi trebalo da vam oni dostavljaju gotove prosečne cene bez ikakvog podatka na osnovu kojih prometa i cena su dobijene.

Ako ostanete pri tome da vam Poreska uprava računa prosečne cene (što nigde nije propisano), onda bi morali da vam daju i tabelarne podatke sa svim cenama u prometu, po zonama i vrstama nepokretnosti na osnovu kojih su izračunali sve te prosečne cene.