Odgovor:

Drugostepeni organ je poništio vaše rešenje o ukidanju reprograma iz formalnih razloga jer rešenje ne sadrži obrazloženje.

U aplikaciji JIS LPA postoji mogućnost da se kod donošenja rešenja o ukidanju reprograma doda stav u obrazloženju, s obzirom da svako ukidanje reprograma ima svoje datume i razloge za ukidanje (pa zbog toga nije moglo da bude dato sistemsko jednoobrazno obrazloženje za sve slučajeve ukidanja reprograma).

Pošto u prvobitnom rešenju (koje je sada poništeno) niste dodali taj deo obrazloženja, sada ćete u ponovnom postupku postupiti po nalogu drugostepenog organa i  pozvati obveznika, sačiniti zapisnik o učešću stranke u postupku, u kom ćete obrazložiti njegove obaveze po rešenju o reprogramu, kada i šta nije plaćeno a imao je obavezu da to učini, zbog čega se reprogram ukida. Potrebno je da obrazložite i zašto je neosnovano i sve drugo što je on naveo u žalbi (jednokratnu uplatu, blokadu računa…), odnosno da utvrdite sve činjenice.

Nakon toga ćete doneti ponovo rešenje o ukidanju reprograma kojim ćete ukinuti reprogram. Po našem mišljenju reprogram se može ukinuti pod istim danom pod kojim ste to već učinili u prethodnom rešenju, jer je to i proknjiženo u poreskom računovodstvu, a činjenica je i da su se tada stekli uslovi za ukidanje. Jedino što to rešenje morate doneti kao word dokument, s tim da obrazloženje mora da bude detaljno, da se navede da se rešenje donosi u ponovnom postupku po žalbi, da se pozovete na zapisnik i činjenice utvrđene u njemu.

Preporuka je da se kod ukidanja reprograma dopuni obrazloženje kratkim navodom razloga ispadanja iz reprograma, upravo da bi se izbeglo ovo poništavanje rešenja zbog nedovoljnog obrazloženja.