Odgovor:

S obzirom da je u Zakonu o privrednim društvima, u članu 567. propisano da je ogranak  izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom i da  ogranak u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva,  kao i  da je u članu 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano da je firma,  u smislu tog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost,  obveznik takse na isticanje firme na poslovnom prostoru  ogranka je privredno društvo osnivač ogranka.

Prema navedenom , obveznik takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može biti samo domaće privredno društvo-osnivač ogranka.

U postupku po žalbi treba pozvati obveznika na učešće u postupku i sačiniti zapisnik u kome ćete obvezniku predočiti način utvrđivanja firmarine i istaći i  sledeće (pored svih drugih objašnjenja o načinu utvrđivanja firmarine i primene vaše odluke):

Članom 15. stav 1. tačka 1. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. iznosi, 125/14 – usklađeni din. izn., 95/15 – usklađeni din. izn., 83/16, 91/16 – usklađeni din. izn., 104/16 – dr. zakon, 96/17 – usklađeni din. izn., 89/18 – usklađeni din. izn., 95/18 – dr. zakon, 86/19 – usklađeni din. izn., 126/20 – usklađeni din. izn., 99/2021 – usklađeni din. izn., 111/2021 – dr. zakon i 124/2022 – usklađeni din. izn.) propisano je da se lokalne komunalne takse mogu uvoditi za isticanje firme na poslovnom prostoru, a članom 16. stav 1. tačka 1. istog zakona da firma, u smislu ovog zakona, jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Iz navedenog proizilazi da se lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru utvrđuje pravnom licu za istaknuti naziv firme na određenom poslovnom prostoru.

                Ispravno je utvrditi obavezu pravnom licu Kompanija Dunav osiguranje ADO Beograd (Stari grad), sa sedištem u Beogradu – Stari grad, ulica i broj Makedonska 4, koje je razvrstano kao veliko pravno lice za istaknutu firmu na ogranku tog privrednog društva a ne ogranku tog privrednog društava u Apatinu.