Dobili smo iz druge JLS zahtev za pribavljanje podataka iz službene evidencije ali bez pečata, bez zaglavlja i neoveren. Kontaktirali smo kolege koje su nam rekle da oni ne stavljaju pečat nigde, već samo na rešenja. Do sada su nam sve ustanove slale dopise uredno napisane i potpisane sa pečatom, pa smo hteli da proverimo da li se nešto promenilo oko overavanja dopisa, jer i mi stavljamo potpis i pečat na sva dokumenta.

Odgovor:

Uredbom o ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Sl.glasnik RS, broj 56/2017), uređeno je da se upit za podatke i podaci iz službene evidencije mogu se dostaviti elektronskom poštom ili u papirnom obliku.

Ako se upit i podaci dostavljaju elektronskom poštom dokument je potrebno potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom ili na drugi način nesumnjivo utvrditi da je upit odnosno podatke dostavilo ovlašćeno službeno lice.

Upit za podatke, pored naziva organa i podataka o ovlašćenom službenom licu, mora da sadrži informacije: o upravnoj stvari o kojoj se odlučuje, broju predmeta na koji se upit odnosi i potrebnim podacima.

Ukoliko se zahtev za pribavljanje podataka dostavlja u papirnoj formi kao dopis nije ništa menjano, tako da i dalje imamo pečat i potpis ovlašćenog lica organa koji dostavlja zahtev za pribavljanje podatka.