Odgovor:

Članom  6. Zakona o porezima na imovinu propisano je da je korisna površina kao elemenat za utvrdjivanje vrednosti nepokretnosti kod utvrdjivanja poreza na imovinu:

1) za zemljište – njegova ukupna površina, uključujući površinu pod objektom;

2) za objekat – zbir podnih površina između unutrašnjih strana obodnih zidova objekta (iz koje su isključene površine balkona, terasa, lođa, stepeništa izvan gabarita objekta, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika posebnih delova istog objekta, osim površine ispod nosećih zidova i nosećih stubova koji prolaze kroz objekat koji su istovremeno poseban i zajednički deo objekta), a za objekat koji nema horizontalnu podnu površinu ili obodne zidove korisna površina je površina njegove vertikalne projekcije na zemljište.

Prema navedenom, u korisnu površinu za utvrdjivanje poreza na imovinu ne uzima se površina terasa.