Odgovor:

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, članom 15a, propisano je da preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: firmarina).

Zakon koristi termin „godišnji prihod“, pri čemu nije precizirano šta se pod tim pojmom podrazumeva.

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. Glasnik RS“, br. 95/14 i 144/14) koji se primenjivao zaključno sa sastavljanjem finansijskih izveštaja koji su se sastavljali na dan 31.12.2020. godine, bila je propisana sadržina i forma finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascu Bilans uspeha.

Prema tom pravilniku u obrasci Bilans uspeha unosili su se sledeći podaci o prihodima:

–          Pod oznakom AOP 1001 – A Poslovni prihodi

–          Pod oznakom AOP 1032 – D Finansijski prihodi

–          Pod oznakom AOP 1050 – Z Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

–          Pod oznakom AOP 1052 – J Ostali prihodi.

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. Glasnik RS“, br. 89/20) koji se primenjuje počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, propisana je sadržina i forma finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascu Bilans uspeha.

Prema ovom pravilniku u obrascu Bilans uspeha unose se sledeći podaci o prihodima:

–      Pod oznakom AOP 1001 – A Poslovni prihodi

–      Pod oznakom AOP 1027 – D Finansijski prihodi

–      Pod oznakom AOP 1039 – Z Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

–      Pod oznakom AOP 1041 – J Ostali prihodi

–      Pod oznakom AOP 1043 – L Ukupni prihodi.

Prema tome, do sada u Bilansu uspeha nije postojala stavka ukupnog prihoda, ona je uvedena počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2021. godine.

U tom smislu Minsitarstvo finansija jedino je nadležno da izda mišljenje šta se pod pojmom “godišnji prihod” u članu 15a, podrazumeva.

Po našem mišljenju (koje za vas nije obavezujuće), počev od utvrđivanja firmarine za 2022. godinu može se tražiti od APR i koristiti podatak o ukupnom prihodu.